מפגשי ליווי אישיים

ליווי תהליכי פרידה בסוף החיים. 

ליווי  משפחות בתהליכי חולי ואבדן של ילדים.

ליווי יחידים ומשפחות באיבוד אבל, שכול ואבדן.

מפגשי ליווי ותמיכה לחולים במחלות כרוניות, מסכנות חיים וסופניות.

מפגשי ליווי ותמיכה לבני משפחה המלווים חולים כרוניים קשים וסופניים.

 

מפגשים וסדנאות לצוותי רפואה וסיעוד

הכרות עם תחום הליווי הרוחני וכיצד הוא יכול לעזור לי כאדם וכאיש מקצוע

התנסות ורכישת כלים מתחום הליווי הרוחני להתמודדות עם אתגרי היומיום בעבודה

שיתוף ואוורור רגשות, תחושות ומצוקות העולות אצל אנשי הצוות כתוצאה ממפגש יומיומי עם סבל, כאב ואבדן 

 

איתור מקורות כוח פנימיים אישיים וקבוצתיים

 

מתן כלים ליציקת משמעות בעשייה היומיומית 

 

העצמת זהות אישית ומקצועית ויצירת חיבור ביניהם

 

הרצאת חשיפה לתחום הליווי הרוחני

דרך סיפור אישי של ״דרך עדן״ - צמיחה ותקווה מתוך אבדן ושכול