top of page
LOGO_Update_19.5.2019.png

בית חולים כרמל - אשפוזים לסירוגין מפברואר ועד יולי 1998.

לאחר אבחון המחלה תקפו את עדן גלים של דלקת ריאות. אט אט הבנו שהסיבה לכך היא הקושי שלה להשתעל עקב החלשות השרירים. למדנו לעשות פיזיוטרפיה לריאות, אך זה לא תמיד עזר וכך הפך בית חולים הכרמל לבית השני שלנו. באנו ויצאנו לסירוגין, מבינים שהמחלה היא לא רק שם... אלא מציאות קשה. שם נפגשנו לראשונה ב"מלאכים בלבן" – צוות רפואי מסור שעושה הכל על מנת שעדן תרגיש טוב ובבית: חדר פרטי, מיטה גדולה לאמא יעל וכל מה שאפשר על מנת להקל. שם הבנו שעדן לא תוכל להמשיך להיות בפעוטון ״כתום״ עם כל חבריה, וצריך יהיה לשמור עליה שלא תידבק במחלות החורף.

מתוך הספר

עדן מס 1995-1999

״תמונות ורגעים״

<<   >>

אשפוזים בכרמל

bottom of page