ואז... אשפוז אחרון בנהריה

מתוך הספר

עדן מס 1995-1999

״תמונות ורגעים״

<<   >>