top of page
LOGO_Update_19.5.2019.png

מתוך הספר

עדן מס 1995-1999

״תמונות ורגעים״

חוזרים הביתה

חוזרים הביתה מ"שערי צדק". בבית מחכה לעדן חדר מאובזר שלא היה מבייש שום יחידה של "טיפול נמרץ". בין החדר שלה לחדר השינה שלנו נפתחה דלת, ואנו חוזרים לשגרה עם אורות של מוניטור, קולות נשימות הצב, הזנת גסטרוסטומי קבועה ועוד מכשירים ואביזרים של בית חולים. מעצבים לעדן חדר מהאגדות ומשלבים חיי שיגרה נפלאים עם טיפולים הכרחיים לשימור הגוף ולטיפוח הנשמה.

bottom of page