top of page

גן עדן בבית

LOGO_Update_19.5.2019.png

מתוך הספר

עדן מס 1995-1999

״תמונות ורגעים״

<<   >>

אחרי שני אשפוזים טראומטיים בנהריה, קיבלנו החלטה שלא נביא את עדן יותר לבית חולים. האינפורמציה שקיבלנו בניו–יורק, האין-תרופה, אין-תקווה, מסכת הטיפולים שעברה באשפוזים, האין ספור דקירות וההנשמות, ובעיקר העיניים הכועסות והמבקשות... חברו יחדיו וסימנו לנו שזהו, מספיק – לא יהיו יותר אשפוזים.

נשארים בבית בכל מצב ובכל מחיר... התחלנו להבין שאולי הרע מכל... יהיה עבור עדן הטוב מכל... נשבענו לתת לה איכות חיים מקסימאלית בסביבה אוהבת... בבית! בכל שלב בו היא תמצא...

bottom of page